Stora SFFA-stipendiet 2016

Vi utannonserar för åttonde gången stora SFFA-stipendiet med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Förutom SFFA har följande företag/organisationer bidragit med 50 000 SEK vardera: ALK Nordic, Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline, Meda Sverige, Mundipharma AB, Novartis Pharmaceuticals och Teva Sweden AB.
Prissumman för 2016 års stipendium beräknas vara 400 000 SEK.

Stora SFFA stipendiet 2016

SPUR-inspektion

I de nya bestämmelserna om specialistutbildning för läkare ingår att utbildningskliniker skall granskas genom externa inspektioner.

Den inspekterande enheten och den inspekterade verksamheten får inte ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till varandra. En granskning kan göras i enlighet med SPUR-inspektionsmodellen, vilket är en modell för extern granskning som tagits fram av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet.

Monica Arvidsson och Ulla Nyström Kronander har genomgått utbildning för att genomföra en SPUR inspektion, och fler kollegor står på tur för att genomgå utbildningen.

Utbildning inom området Primär Immunbrist (PID Steg 1)

19 – 20 Januari 2016, Johannesberg slott i Rimbo utanför Arlanda.

Syfte: Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna vad gäller bakgrund, utredning och behandling av primär immunbristsjukdom hos barn och vuxna. Både praktiska och teoretiska aspekter av primär immunbrist belyses.

Ett flertal av Socialstyrelsens gamla och nya kompetenskrav för ST-utbildning uppnås framförallt inom:

Infektionsmedicin
Allergologi
Barn -och ungdomsmedicin
Barnonkologi
Barn- och ungdomsallergologi
Klinisk Immunologi & transfusionsmedicin

Vid intresse www.lipus.se Kursnummer: 20150122