Inga fler brevutskick!

I fortsättningen kommer föreningen inte att skicka någon information till medlemmarna i pappersform. Styrelsen har beslutat att all information nu kommer att ske via hemsidan och med mailutskick. Vi har tidigare skickat vanliga brev till medlemmar som inte angivit e-postadress eller där e-postadressen varit felaktig. Detta tar dock mycket tid och har blivit dyrare då posten dragit in tjänsten för föreningsbrev. Vi tror att de allra flesta nu har tillgång till nätet eller har möjlighet att ta emot e-post.
Skulle det inte vara så får vi göra enstaka undantag.

Om du har bytt e-mailadress sedan du blev medlem så skicka ett meddelande om det till sekretariatet, eva.hallner@ki.se