SFFA har mist två framstående medlemmar i föreningen

SFFA har under oktober mist två framstående medlemmar i föreningen, Hans Formgren och Olle Löwhagen. De har med drivkraft, intresse och engagemang med sina starka personligheter betytt mycket för vår specialitet. Varma tankar går till deras familjer och närstående. Jag  vill dela Sonja Werners ord om de båda med er:

“Olle Löwhagen har förutom sitt djupa engagemang och intresse för astma och de astmaliknande tillstånden haft stor betydelse för allergologispecialiteten och arbetat aktivt för den inom specialitetsföreningen SSA. Olle har fortsatt med hängivet arbete för specialitetens ställning efter Nalle Lindholms första insatser.  Hans entusiasm, humor, visioner och otåliga iver (som nästan gett oss andra lite dåligt samvete för att vi inte presterat nog) har drivit arbetet framåt och samtidigt gjort jobbet lustfyllt. Ack så många telefonsammanträden med gott om skratt men ändå målmedvetet arbete som vi haft med Olle, som sen kokat ned allt på sin dator.

Det bör också nämnas att han hade en betydande roll inom den internationella specialitetsföreningen UEMS. 

Hans Formgren har bl a drivit Åresjukhusets unika astma- och allergiverksamhet, lett det första arbetet med SFFAs ASIT- rekommendationer och senast för några år sedan, bara som ett exempel, presenterat en sammanfattning av SGO Johanssons och EAACIs ändrade allergiterminologi, en framställning som är fortsatt högst giltig.

Så har då två profiler inom svensk allergologi gått ur tiden:
Hans Formgren, den pedagogiske ordningsmannen och Olle Löwhagen, den fritänkande entusiasten. Deras arv har stor betydelse för fortsatt svensk allergologiverksamhet.” 

Ulla Nyström Kronander,
ordförande i SFFA

Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningstiden är fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober 2016. Ansökan görs via ett webbformulär som du hittar på www.allergiforskning.se under fliken ”KH stipendium”.

För mer information kontakta fondsekreterare Hanna Vihavainen, tfn 08-506 28 213 eller hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se.

Nyhetsbrev oktober 2016

Några korta notiser till våra medlemmar som inte kan närvara vid Allergidagen.

ALK har svårt att producera allergen till Alutard och Aquagen tillräckligt för efterfrågan då fler europeiska centra nu använder deras preparat.
Man kommer att prioritera insektsgifterna och styrkor för underhållsdoser. Information om detta hittar du på vår hemsida.

Luftvägsregistret har sitt årsmöte den 29 november på Läkaresällskapet i Stockholm och välkomnar SFFAs medlemmar. Kom med och ta del av registrets resultat och fortsatta möjligheter och utmaningar. Program och anmälan finns på vår hemsida.

SFFAs stora stipendium kommer snart att annonseras på hemsidan.
Mottagare av stipendiet skall vara kliniskt verksam Allergolog eller annan person som bedriver forskning inom astma och allergiområdet. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.

SFFAs vårmöte och årsmöte sker i Stockholm 2017. Exakt datum är inte spikat, vi försöker att locka dit ledande sjukvårdspolitiker och de är ganska upptagna. Så snart vi vet kommer datum att publiceras, var? – Ja, på hemsidan.

Hösthälsningar!
Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA