Emerade injektionspenna för adrenalin fungerar inte i vissa fall

En felaktig komponent i autoinjektorn kan vara orsaken till att Emerade injektionspenna med adrenalinlösning i vissa fall inte fungerar. Även om risken är liten att injektionspennan inte fungerar som avsett, råder Läkemedelsverket de som har injektionspennan att kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.

De flesta Emerade adrenalinpennor förväntas fungera som avsett trots felet, men Läkemedelsverket rekommenderar läkare att i första hand förskriva adrenalinpennor av annat fabrikat till dess att tillverkaren kommit till rätta med problemen. Detta riskerar att leda till brist på adrenalinpennor av annat fabrikat. Läkemedelsverket rekommenderar att om man inte har tillgång till adrenalinpenna av annat fabrikat bör man fortsatt använda Emerade adrenalinpenna.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida