SFFA – EAACI National Allergy Society
Dual Membership

Vid SFFAs årsmöte 2020 togs ett beslut av styrelsen och medlemmarna om att ansöka om EAACI National Allergy Society Dual Membership.

Styrelsen har sedan dess arbetat med denna fråga. EAACI har godkänt SFFAs ansökan, vilket innebär att Du som är medlem i SFFA kan söka ett individuellt medlemskap i EAACI National Allergy Society.

Medlemskapet kostar 30 Euro, vilket är mycket rabatterat (normalt 150 Euro per år) och söks via ett online formulär på EAACIs Membership Portal www.eaaci.org/membership . En bit ner på sidan finns rubriken ”EAACI NAS Dual Membership” där man går in och ansöker om medlemskap.
På frågan i formuläret om “Society Membership Number” går det bra att skriva in “SFFA”.

Efter att Din ansökan har kommit in skickar EAACI en förfrågan till SFFAs sekretariat, där man vill ha en bekräftelse på att medlemsavgiften till SFFA för innevarande år är betald. Det är därför viktigt att medlemsavgiften betalas in så snabbt som möjligt. SFFA skickar information till EAACI om medlemsavgiften är betald och därefter kontaktas Du från EAACI.

Medlemskapet innebär bland annat:

• Rabatterad anmälningsavgift till EAACI Annual Congress
• Allergy, Pediatric Allergy and immunology och Clinical and translational allergy online
• Online access till guidelines, utbildningsmaterial m.m.