ISAF

ISAF (International Severe Asthma Forum), 22-24 October 2020, Rome, Italy

SK-kurs för blivande allergologer “astma/övre luftvägar för barn, ungdomar och vuxna”

Göteborg Göteborg

kursen kommer att återöppnas för efteranmälan nu i juni. https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=814 Astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna Sammanfattning Heltäckande kurs i astma och rinit för blivande barn - och ungdomsallergologer samt för blivande allergologer med flera närliggande specialiteter. Kursen avhandlar diagnostik, differentialdiagnostik samt behandling av astma och rinokonjunktivit hos barn, ungdomar och vuxna. […]

Satellitmöte “Typ-2 inflammation” + Allergidagen

Uppsala

SFFA Inbjuder till Satellitmöte: 30 september 2021, 12:00-22:00, Norrlands Nation, Uppsala Allergidagen: 01 oktober 2021, 08:15-17:00, Norrlands Nation, Uppsala Anmälan: Snarast, dock senast den 13 september 2021 Inbjudan SFFA 2021 Det finns även möjlighet att delta digitalt utan kostnad. Länk till mötet kommer att  skickas ut till deltagare som väljer delta digital. Varmt välkommen! Christer […]

Digital kurs i grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1)

Kursen arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA). Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör en grund för att handlägga patienter som behandlas med allergen immunterapi i injektionsform eller tablettform. Kursen är […]

ST-läkarkurs: Basal Allergologi

Kurs i Basal Allergologi. Lipuscertifierad All info om kursen finns på: www.lipus.se (Lipus-nr: 20210052), Anmälan Anställda inom Region Östergötland: https://regionostergotland.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1609 Övriga regioner och privata: https://regionostergotland.luvit.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=1609 Med vänlig hälsning! Lars Ahlbeck Överläkare, Allergicentrum US Linköping