Symposium om Svår astma – igår, idag och i framtiden

Göteborg

Sahlgrenskas Allergisymposium Allergisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har äran att inbjuda till: Symposium om Svår astma – igår, idag och i framtiden 16 mars 2023 kl. 09:30-16:30 Lokal: Radisson Blu Scandinavia, […]

SK-kurs i födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna

Stockholm

På kursen lär sig deltagarna att kunna bedöma, diagnosticera och behandla barn, ungdomar och vuxna med reaktioner på mat som kan bero på en allergi eller överkänslighetsproblematik. Kursen ger ökad […]

EAACI Vetenskaplig lunchsammankomst

SFFA hälsar välkomna till EAACI Vetenskaplig lunchsammankomst 9:e juni, Radisson Blue, direkt anslutande till kongressen Agenda 11:45-12:30 Lunch och mingel 12:30-12:45 SFFA hälsar välkomna samt kort presentation från sponsorer 12:45-13:30 […]

Allergidagen

Göteborg

Inbjudan till Satellitmöte: 5 oktober 2023, 12:00-21:30, Universeum, Göteborg Allergidagen: 6 oktober 2023, 08:00-16:30, Universeum, Göteborg " Föda och luftvägar - från barn till vuxen" Arrangörer: Satellitmöte ”Severe Asthma: Navigating […]

Kurs: ST-kurs om astma och KOL

Från Svensk Lungmedicinsk Förening: ”ST-kurs om astma och KOL” Info: ”Målgruppen är i första hand till ST-läkare med mål specialistkompetens i lungmedicin, men även ST-läkare och nyblivna specialister inom angränsande […]

Kurs: Basal Allergologi

Kurs: Basal Allergologi Övergripande mål: ”Förmedla praktiskt tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister kring relevanta frågeställningar inom området basal allergologi – vuxna och barn.” Var? Allergicentrum US Linköping När […]