Allergidagen

Göteborg

Inbjudan till Satellitmöte: 5 oktober 2023, 12:00-21:30, Universeum, Göteborg Allergidagen: 6 oktober 2023, 08:00-16:30, Universeum, Göteborg " Föda och luftvägar - från barn till vuxen" Arrangörer: Satellitmöte ”Severe Asthma: Navigating […]

Kurs: ST-kurs om astma och KOL

Från Svensk Lungmedicinsk Förening: ”ST-kurs om astma och KOL” Info: ”Målgruppen är i första hand till ST-läkare med mål specialistkompetens i lungmedicin, men även ST-läkare och nyblivna specialister inom angränsande […]

Kurs: Basal Allergologi

Kurs: Basal Allergologi Övergripande mål: ”Förmedla praktiskt tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister kring relevanta frågeställningar inom området basal allergologi – vuxna och barn.” Var? Allergicentrum US Linköping När […]

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar Övergripande mål: ”Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.” Var? Uppsala När? 13-17 […]

ALK 100 år AIT-Symposium

Vi på ALK är glada över att kunna bjuda in till ett fullspäckat tvådagarsmöte med fokus på allergi och allergen immunterapi, och hoppas att just Du har möjlighet att delta. […]

Angioödem och Urtikaria – från symptom och diagnos till behandling

Hotel Pigalle, Södra Hamngatan 2A, Göteborg Södra Hamngatan 2A, Göteborg, Sverige

Takeda önskar bjuda in till en terapiinriktad utbildning som vänder sig till dig som behandlar patienter med angioödem och/eller urtikaria och vill lära sig mer inom området. Läs mer ...