Allergidagen 2022 Stockholm

Stockholm

Anmäl dig senast 6 september: Inbjudan SFFA Allergidagen och Satellitmöte 6-7 oktober

ESID 2022

Göteborg

ESID 2022 20th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies 12-15 October 2022 Gothenburg, Sweden https://esidmeeting.org/

Kurs i grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1).

Kursen ges vid två tillfällen, 5-6 oktober respektive 19-20 oktober 2022 på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm . Kursen arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA). Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör […]

Angioödem och Urtikaria – utbildning

Linköping

Takeda önskar bjuda in dig till en terapiinriktad utbildning. Utbildningen vänder sig tilll dig som möter eller behandlar patienter med angioödem och/ eller urtikaria och som har ett intresse att lära dig mer inom området. Program och anmälan senast 9 januari 2023

Symposium om Svår astma – igår, idag och i framtiden

Göteborg

Sahlgrenskas Allergisymposium Allergisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har äran att inbjuda till: Symposium om Svår astma – igår, idag och i framtiden 16 mars 2023 kl. 09:30-16:30 Lokal: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg Symposiet, som anordnas i samarbete med Astra Zeneca, är öppet för alla intresserade läkare och sjuksköterskor. Kongressavgift 700 kr. Resa och […]

SK-kurs i födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna

Stockholm

På kursen lär sig deltagarna att kunna bedöma, diagnosticera och behandla barn, ungdomar och vuxna med reaktioner på mat som kan bero på en allergi eller överkänslighetsproblematik. Kursen ger ökad kunskap om olika allergiska/överkänslighetsreaktioner på mat samt möjliga differentialdiagnoser. Kunskap om utredning och behandling både akut och långsiktigt samt hur symtomfrihet uppnås för individer med […]

Konsul Bergh inbjudan till vetenskapligt symposium: Novel aspects of common and uncommon causes of asthma and allergy

Kungl. Vetenskapsakademien Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Novel aspects of common and uncommon causes of asthma and allergy Plats:  Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm Tid:     Torsdag 27 april 2023, kl. 9.00 – 16.30. Avgift: 300 SEK Välrenommerade internationella och svenska forskare inom området allergi- och lungsjukdomar presenterar de senaste forskningsrönen. Symposiet hålls på engelska och vänder sig främst till läkare, […]