Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar Övergripande mål: ”Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.” Var? Uppsala När? 13-17 […]

ALK 100 år AIT-Symposium

Vi på ALK är glada över att kunna bjuda in till ett fullspäckat tvådagarsmöte med fokus på allergi och allergen immunterapi, och hoppas att just Du har möjlighet att delta. […]

Lipus-kurs. Länk: Pediatrisk Lungmedicin

Pediatrisk Lungmedicin, 13-16 maj, Göteborg. Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin, Lipus-kurs. Länk: Pediatrisk Lungmedicin - Lipus

Angioödem och Urtikaria – från symptom och diagnos till behandling

Hotel Pigalle, Södra Hamngatan 2A, Göteborg Södra Hamngatan 2A, Göteborg, Sverige

Takeda önskar bjuda in till en terapiinriktad utbildning som vänder sig till dig som behandlar patienter med angioödem och/eller urtikaria och vill lära sig mer inom området. Läs mer ...

Översiktskurs i lungsjukdomar

Översiktskurs i lungsjukdomar, 18-22 november, Uppsala. Med.dr Fredrik Sundbom, Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Lipus-kurs. Länk: Översiktskurs i lungsjukdomar HT24 - Lipus