Satellitmöte “Typ-2 inflammation” + Allergidagen

Uppsala

SFFA Inbjuder till Satellitmöte: 30 september 2021, 12:00-22:00, Norrlands Nation, Uppsala Allergidagen: 01 oktober 2021, 08:15-17:00, Norrlands Nation, Uppsala Anmälan: Snarast, dock senast den 13 september 2021 Inbjudan SFFA 2021 Det finns även möjlighet att delta digitalt utan kostnad. Länk till mötet kommer att  skickas ut till deltagare som väljer delta digital. Varmt välkommen! Christer […]

Digital kurs i grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1)

Kursen arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA). Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör en grund för att handlägga patienter som behandlas med allergen immunterapi i injektionsform eller tablettform. Kursen är […]

ST-läkarkurs: Basal Allergologi

Kurs i Basal Allergologi. Lipuscertifierad All info om kursen finns på: www.lipus.se (Lipus-nr: 20210052), Anmälan Anställda inom Region Östergötland: https://regionostergotland.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1609 Övriga regioner och privata: https://regionostergotland.luvit.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=1609 Med vänlig hälsning! Lars Ahlbeck Överläkare, Allergicentrum US Linköping

Angioödem och Urtikaria – från symptom och diagnos till behandling

ALK och Takeda önskar bjuda in dig till en terapiinriktad utbildning med produktinformation. Utbildningen vänder sig till dig som möter eller behandlar patienter med angioödem och/eller urtikaria med ett intresse att lära mer inom området. FÖRELÄSARE Janne Björkander, Professor emeritus, Wetterhälsan, Jönköping George Grantson, Överläkare Allergisektionen, Hallands sjukhus i Varberg Maria Jakobsson, Läkare, Hudinflammationsmottagningen, Karolinska […]

Webbinar: Drug allergy investigation – with special focus on allergy to excipients (PEG) and reactions to COVID-19 vaccines

We invite you to join our latest webinar on: Drug allergy investigation - with special focus on allergy to excipients (PEG) and reactions to COVID-19 vaccines On March 16th 4-5 pm you are welcome to join this webinar, where you can learn about the investigation of drug allergy, including for allergy to Polyethylene glycol (PEG), and you can […]