Sekretariatet

Centrum för arbets- och miljömedicin
SFFA, Eva Hallner
Solnavägen 4, 10tr
113 65 Stockholm

eva.hallner@ki.se

PG 256599-2
BG 5968-5362