Medlemsavgift

På SFFA:s Årsmöte 2019 togs beslut om att höja medlemsavgiften för 2020 enligt följande:

Läkare                                                               400 kr/år
Läkare, pensionär                                          200 kr/år
Övriga medlemmar                                       300 kr/år
Övriga medlemmar, pensionär                   100 kr/år

Inbetalas på konto
BG 5968-5362

eller

Swish 123 54 39 484 (skriv namn och år som betalningen gäller)