Medlemsavgift

På SFFAs Årsmöte 2020 togs beslut om att höja medlemsavgiften för läkare. I denna avgift ingår även medlemsavgift till SLS. Övriga medlemmar oförändrad avgift.

Läkare                                                               540 kr/år
Läkare, pensionär                                          270 kr/år
Övriga medlemmar                                       300 kr/år
Övriga medlemmar, pensionär                   100 kr/år

Inbetalas på konto
BG 5968-5362

eller

Swish 123 54 39 484 (skriv namn och år som betalningen gäller)