Exercise & Physical Activity for Asthma Management: an EAACI Survey

EXERCISE AND PHYSICAL ACTIVITY FOR ASTHMA MANAGEMENT:
AN EAACI SURVEY

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) designed a short online survey to explore patients, parents and healthcare providers knowledge, experience, perceptions and opinions of exercise and physical activity in the context of asthma management.

The survey is now available to complete and all responses including identifiable information (i.e., name and geographical location etc.) will be anonymised.

The data from the survey will be collated, analysed, and disseminated to the allergy, clinical immunology, and respiratory medicine community via open access publication.

The findings from this research will subsequently be used to develop asthma management educational resources (which will be freely available to both patients and clinicians via the EAACI website) and inform future funding applications to facilitate multicentre clinical research trials.

It is envisaged that this body of work will translate to inform clinical guidance and ultimately improve the lives of people living with asthma.

If you are a Health Care Professional, asthma patient or parent or guardian of an asthmatic child, take the survey at the link below!

https://www.surveymonkey.com/r/Q2FQXBB

Stora SFFA-stipendiet 2023

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet!

Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Storleken på summan av 2023 års stipendium informeras om senare (upp till 500,000 SEK).

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Det stora stipendiet kan endast delas ut till samma pristagare en gång. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess sponsorer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 3 år om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor (12 p, enkelt radavstånd) skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2023-08-31.

Ansökan skickas elektroniskt till: Erik Melén, Svensk Allergiforsknings Stiftelse erik.melen@ki.se.

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två ledamöter utsedda av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Årsmöte / Allergidagen i Göteborg den 6 oktober 2023, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning. Stipendiaten ska också vara medlem i SFFA vid mottagandet av stipendiet.

Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelses ordförande, professor Erik Melén via e-post: erik.melen@ki.se.

Stora SFFA-stipendiet sponsras i år av ALK, Airsonett, AstraZeneca, Chiesi, GSK, Sanofi, Orion, Thermo-Fisher och Viatris

TAKE THE SURVEY “Lost in Transition?”

Are you a healthcare professional seeing adolescents or young adults with allergies or asthma?

Share your perspective and practice in this 10min survey!

Survey link: https://bit.ly/3IfosJV

English, German, French, Greek, Spanish, Portuguese, Italian, Turkish & Russian versions available

Help us better understand adolescent transition care across Europe

and win an Amazon Voucher!

Konsul Berghs Stiftelse: 1,85 miljoner till allergiforskning

Konsul Berghs Stiftelse delar 2023 ut anslag om 1,85 miljoner kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige.

Ett särskilt anslag om 250 000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2021/2022. 

Besök www.konsulbergh.se för mer information om anslagen och hur du ansöker. Besked om anslag lämnas i mars 2023, varefter beviljade medel utbetalas.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022.

SFFA – EAACI National Allergy Society
Dual Membership

Vid SFFAs årsmöte 2020 togs ett beslut av styrelsen och medlemmarna om att ansöka om EAACI National Allergy Society Dual Membership.

Styrelsen har sedan dess arbetat med denna fråga. EAACI har godkänt SFFAs ansökan, vilket innebär att Du som är medlem i SFFA kan söka ett individuellt medlemskap i EAACI National Allergy Society.

Medlemskapet kostar 30 Euro, vilket är mycket rabatterat (normalt 150 Euro per år) och söks via ett online formulär på EAACIs Membership Portal www.eaaci.org/membership . En bit ner på sidan finns rubriken ”EAACI NAS Dual Membership” där man går in och ansöker om medlemskap.
På frågan i formuläret om “Society Membership Number” går det bra att skriva in “SFFA”.

Efter att Din ansökan har kommit in skickar EAACI en förfrågan till SFFAs sekretariat, där man vill ha en bekräftelse på att medlemsavgiften till SFFA för innevarande år är betald. Det är därför viktigt att medlemsavgiften betalas in så snabbt som möjligt. SFFA skickar information till EAACI om medlemsavgiften är betald och därefter kontaktas Du från EAACI.

Medlemskapet innebär bland annat:

• Rabatterad anmälningsavgift till EAACI Annual Congress
• Allergy, Pediatric Allergy and immunology och Clinical and translational allergy online
• Online access till guidelines, utbildningsmaterial m.m.