Styrelsen

Styrelsen i SFFA

Christer Janson
Ordförande
christer.janson@medsci.uu.se

Erik Melén
Vice ordförande
Sachsska barnsjukhuset
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
erik.melen@ki.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi
Linköpings Universitet
581 85 Linköping
maria.jenmalm@liu.se

Anna Asarnoj
Kassör
Tema BoK, Barnallergi och Lungmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
anna.asarnoj@ki.se

Nils Hamnerius
Administrativ sekreterare
Yrkes -och miljödermatologi
Hudkliniken
Skånes Universitetssjukhus
214 28 Malmö
nils.hamnerius@med.lu.se

Adina Weisheit
Ledamot
Astma och Allergimottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
adina.weisheit@vgregion.se

Marit Westman
Ledamot ÖNH
Astma- och allergimottagningen vid S:t Görans Sjukhus
marit.westman@ki.se

Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@nlg.nu

Karin Strandberg
Ledamot
Astma- och Allergimottagningen
S:t Görans sjukhus
112 81 Stockholm
karin.strandberg@astma-allergi.se

Åke Davidsson
Internationell representant
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se

Eva Hallner, sekretariat
sekretariat@sffa.nu