Styrelsen

Styrelsen i SFFA

Caroline Nilsson
Ordförande
Sachsska barnsjukhuset
118 83 Stockholm
caroline.a.nilsson@sll.se

Patrik Nordenfelt
Viceordförande
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
patrik.nordenfelt@rjl.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunolgi, Linköpings Universitet
581 85 Linköping
maria.jenmalm@liu.se

Jon Konradsen
Kassör
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
jon.konradsen@ki.se

Adina Pascu
Administrativ sekreterare
Astma och Allergimottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se

Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@nlg.nu

Erik Melén
Sachsska barnsjukhuset
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
erik.melen@ki.se

Nils Hamnerius
Yrkes -och miljödermatologiska avd
Hudkliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
nils.hamnerius@med.lu.se

Marit Westman

Ledamot
ÖNH-kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
marit.westman@sll.se

Åke Davidsson
Ledamot, Internationell representant
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se

Eva Hallner, sekretariat
sekretariat@sffa.nu