Styrelsen

Styrelsen i SFFA

Ulla Nyström Kronander
Ordförande
Allergicentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
ulla.nystrom.kronander@regionostergotland.se

Lars Häljesgård
Vice ordförande
Lung och allergimottagningen
Hallands sjukhus halmstad
30185 halmstad
Lars.Haljesgard@regionhalland.se

Caroline Nilsson
Kassör
Sachsska barnsjukhuset
118 83 Stockholm
caroline.nilsson@sodersjukhuset.se

Åke Davidsson
Ledamot, Internationell representant
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se

Ann Pontén
Ledamot
Yrkes -och miljödermatologiska avd
Hudkliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
ann.ponten@med.lu.se

Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@nlg.nu

Catrin Holgén
Administrativ sekreterare
Barnkliniken, Östersunds sjukhus
catrin.holgen@regionjh.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
581 85 Linköping
Maria.jenmalm@liu.se

Adina Pascu
Ledamot
Astma och Allergimottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se

Eva Hallner, sekretariat
Centrum för arbets- och miljömedicin
SFFA, Eva Hallner
Solnavägen 4, 10tr
113 65 Stockholm
eva.hallner@ki.se