Stora SFFA-stipendiet 2017 tilldelades Caroline Nilsson och Gunnar Nilsson

Stora SFFA-stipendiet 2017 om 250 000 kr tilldelades Caroline Nilsson vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.

Docent Caroline Nilsson tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2017 för projektet ”Matallergi, från diagnostik till behandling”. Juryn lämnade följande prismotivering: ”Födoämnesallergier har under flera år ökat bland barn och kan ge risk för svåra och ibland livshotande reaktioner. De innebär för många drabbade barn och familjer också starkt nedsatt livskvalitet. Carolines arbete kan förutom att ge oss fördjupad kunskap och insikter om födoämnesallergierna också ge oss förbättrade diagnostiska verktyg samt leda fram till metoder att under säkra former göra att de drabbade barnen tål den mat som tidigare gjort dem svårt sjuka. Caroline är en klinisk forskare med stort engagemang, bredd och djup i sin gärning.”

Stora SFFA-stipendiet 2017 om 150 000 kr tilldelades Gunnar Nilsson vid Institutionen för medicin, Enheten för immunologi och allergi, Karolinska Institutet, Stockholm.

Professor Gunnar Nilsson tilldelades Stora SFFA-stipendiet 2017 för projektet ”Reglering av mastcellens funktion och reaktivitet vid allergiska sjukdomar”. Prismotiveringen lydde: ”Gunnar har ägnat stor del av sin forskning åt mastcellen, som har en stor betydelse vid allergiska och anafylaktiska reaktioner. Mastcellen har alltid räknats som svårstuderad. I sin forskning har Gunnar etablerat ett brett och starkt nationellt och internationell samarbete som lett till förbättrad förståelse av mastcellens många olika roller. Målsättningarna med projektet för vilket han tilldelas Stora SFFA-stipendiet 2017 är att i detalj karakterisera lungmastceller fenotypiskt och att identifiera hur mastcellers funktion förändras av andra cytokiner samt att analysera hur mastcellers aktiveringsvägar kan inhiberas. På längre sikt kan sådan kartläggning leda till utveckling och förbättring av olika sätt att behandla patienter med symptom orsakade av mastcellsaktivering.”