Stora SFFA-stipendiet 2023

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet!

Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Storleken på summan av 2023 års stipendium informeras om senare (upp till 500,000 SEK).

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Det stora stipendiet kan endast delas ut till samma pristagare en gång. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess sponsorer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 3 år om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor (12 p, enkelt radavstånd) skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2023-08-31.

Ansökan skickas elektroniskt till: Erik Melén, Svensk Allergiforsknings Stiftelse erik.melen@ki.se.

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två ledamöter utsedda av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Årsmöte / Allergidagen i Göteborg den 6 oktober 2023, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning. Stipendiaten ska också vara medlem i SFFA vid mottagandet av stipendiet.

Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelses ordförande, professor Erik Melén via e-post: erik.melen@ki.se.

Stora SFFA-stipendiet sponsras i år av ALK, Airsonett, AstraZeneca, Chiesi, GSK, Sanofi, Orion, Thermo-Fisher och Viatris