Konsul Berghs Stiftelse: 1,85 miljoner till allergiforskning

Konsul Berghs Stiftelse delar 2023 ut anslag om 1,85 miljoner kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige.

Ett särskilt anslag om 250 000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2021/2022. 

Besök www.konsulbergh.se för mer information om anslagen och hur du ansöker. Besked om anslag lämnas i mars 2023, varefter beviljade medel utbetalas.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022.