TAKE THE SURVEY “Lost in Transition?”

Are you a healthcare professional seeing adolescents or young adults with allergies or asthma?

Share your perspective and practice in this 10min survey!

Survey link: https://bit.ly/3IfosJV

English, German, French, Greek, Spanish, Portuguese, Italian, Turkish & Russian versions available

Help us better understand adolescent transition care across Europe

and win an Amazon Voucher!

Konsul Berghs Stiftelse: 1,85 miljoner till allergiforskning

Konsul Berghs Stiftelse delar 2023 ut anslag om 1,85 miljoner kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige.

Ett särskilt anslag om 250 000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2021/2022. 

Besök www.konsulbergh.se för mer information om anslagen och hur du ansöker. Besked om anslag lämnas i mars 2023, varefter beviljade medel utbetalas.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022.

SFFA – EAACI National Allergy Society
Dual Membership

Vid SFFAs årsmöte 2020 togs ett beslut av styrelsen och medlemmarna om att ansöka om EAACI National Allergy Society Dual Membership.

Styrelsen har sedan dess arbetat med denna fråga. EAACI har godkänt SFFAs ansökan, vilket innebär att Du som är medlem i SFFA kan söka ett individuellt medlemskap i EAACI National Allergy Society.

Medlemskapet kostar 30 Euro, vilket är mycket rabatterat (normalt 150 Euro per år) och söks via ett online formulär på EAACIs Membership Portal www.eaaci.org/membership . En bit ner på sidan finns rubriken ”EAACI NAS Dual Membership” där man går in och ansöker om medlemskap.
På frågan i formuläret om “Society Membership Number” går det bra att skriva in “SFFA”.

Efter att Din ansökan har kommit in skickar EAACI en förfrågan till SFFAs sekretariat, där man vill ha en bekräftelse på att medlemsavgiften till SFFA för innevarande år är betald. Det är därför viktigt att medlemsavgiften betalas in så snabbt som möjligt. SFFA skickar information till EAACI om medlemsavgiften är betald och därefter kontaktas Du från EAACI.

Medlemskapet innebär bland annat:

• Rabatterad anmälningsavgift till EAACI Annual Congress
• Allergy, Pediatric Allergy and immunology och Clinical and translational allergy online
• Online access till guidelines, utbildningsmaterial m.m.

SFFAs stora stipendium till Catarina Almqvist Malmros och Jon Konradsen

Efter SFFAs årsmöte delades SFFAs stora stipendium ut till Catarina Almqvist Malmros för projektet Behandling av astma relaterad ångest med internetbaserad kognititiv beteendeterapi och Jon Konradsen för Prediktion och prevention av astma hos barn: från molekylärdiagnostik till intervention.

Mottagaren av SFFAs stora stipendium Catarina Almqvist Malmros och Jon Konradsen (mitten), Teet Pullerits (vänster), Christer Janson (höger).

Läs mer i Lung & Allergiforum