Digital kurs i grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1)

Kursen arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA). Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör en grund för att handlägga patienter som behandlas med allergen immunterapi i injektionsform eller tablettform. Kursen är […]

ST-läkarkurs: Basal Allergologi

Kurs i Basal Allergologi. Lipuscertifierad All info om kursen finns på: www.lipus.se (Lipus-nr: 20210052), Anmälan Anställda inom Region Östergötland: https://regionostergotland.luvit.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1609 Övriga regioner och privata: https://regionostergotland.luvit.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=1609 Med vänlig hälsning! Lars Ahlbeck Överläkare, Allergicentrum US Linköping