SK-kurs i födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna

Stockholm

På kursen lär sig deltagarna att kunna bedöma, diagnosticera och behandla barn, ungdomar och vuxna med reaktioner på mat som kan bero på en allergi eller överkänslighetsproblematik. Kursen ger ökad kunskap om olika allergiska/överkänslighetsreaktioner på mat samt möjliga differentialdiagnoser. Kunskap om utredning och behandling både akut och långsiktigt samt hur symtomfrihet uppnås för individer med […]