Allergidagen 2022 Stockholm

Stockholm

Anmäl dig senast 6 september: Inbjudan SFFA Allergidagen och Satellitmöte 6-7 oktober

ESID 2022

Göteborg Göteborg

ESID 2022 20th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies 12-15 October 2022 Gothenburg, Sweden https://esidmeeting.org/

Kurs i grundläggande allergologi med inriktning på allergen immunterapi (AIT 1).

Kursen ges vid två tillfällen, 5-6 oktober respektive 19-20 oktober 2022 på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm . Kursen arrangeras av SFFA, Svenska Föreningen för Allergologi. Kursen sker i samarbete med Barnläkarföreningens astma och lungsektion (BLF-AL) samt Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA). Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor som utreder och behandlar patienter med allergier och utgör […]

SK-kurs i födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna

Stockholm

På kursen lär sig deltagarna att kunna bedöma, diagnosticera och behandla barn, ungdomar och vuxna med reaktioner på mat som kan bero på en allergi eller överkänslighetsproblematik. Kursen ger ökad kunskap om olika allergiska/överkänslighetsreaktioner på mat samt möjliga differentialdiagnoser. Kunskap om utredning och behandling både akut och långsiktigt samt hur symtomfrihet uppnås för individer med […]