EAACI Vetenskaplig lunchsammankomst

SFFA hälsar välkomna till EAACI Vetenskaplig lunchsammankomst 9:e juni, Radisson Blue, direkt anslutande till kongressen Agenda 11:45-12:30 Lunch och mingel 12:30-12:45 SFFA hälsar välkomna samt kort presentation från sponsorer 12:45-13:30 Rätt behandling till rätt patient utifrån de nya behandlingsrekommendationerna vid astma 13:30-13:40 Gemensam diskussion Föreläsare Erik Melén, professor Karolinska Institutet och vice ordf. SFFA Varmt […]

Allergidagen

Göteborg

Programmet för Allergidagen med satellitmöte i Göteborg den 5-6 oktober håller på att färdigställas. Boka in datumen redan nu och håll utkik på hemsidan för ytterligare information

Kurs: ST-kurs om astma och KOL

Från Svensk Lungmedicinsk Förening: ”ST-kurs om astma och KOL” Info: ”Målgruppen är i första hand till ST-läkare med mål specialistkompetens i lungmedicin, men även ST-läkare och nyblivna specialister inom angränsande specialiteter och doktorander med intresse för astma/KOL är välkomna att deltaga.” Var? Örebro När? 16-19 oktober 2023 Sista anmälningsdatum: 27 augusti 2023 Mer info: https://slmf.se/kalender/kategori/st-kurs-i-regi-av-slmf/

Kurs: Basal Allergologi

Kurs: Basal Allergologi Övergripande mål: ”Förmedla praktiskt tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister kring relevanta frågeställningar inom området basal allergologi – vuxna och barn.” Var? Allergicentrum US Linköping När ? 6-9 november 2023 Sista anmälningsdatum: 23 oktober 2023 https://www.lipus.se/hitta-kurser/

Kurs: Astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna

Kurs: ”Astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna” Info: ”En kurs i astma och rinit för ST-läkare i allergologi och barn- och ungdomsallergologi. Den riktar sig även till ST-läkare i närliggande specialiteter” Var? Göteborg När? 6-9 november 2023 Sista anmälningsdatum: 1 maj 2023 (obs, anmälan stängd) https://sk-kurser.socialstyrelsen.se

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar Övergripande mål: ”Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.” Var? Uppsala När? 13-17 november 2023 Sista anmälningsdatum: 6 november 2023 www.lipus.se/hitta-kurser/