Medlemsavgiften 2021

Från den och med den 1/1 2021 är SFFA en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet. 

Alla medlemmar i SFFA är nu föreningsanknutna medlemmar i SLS med samma förmåner som tidigare och betalar ingen avgift till SLS. I fortsättningen kommer SFFA att betala medlemsavgiften till SLS baserat på antalet läkarmedlemmar i föreningen.

Faktura på medlemsavgiften kommer inte att skickas ut från SLS. Har du trots detta fått en faktura kan du bortse från denna.

Information om medlemsavgiften för 2021 till SFFA kommer att skickas ut under mars månad.

Läs mer om medlemsavgiften…