Nyhetsbrev oktober 2016

Några korta notiser till våra medlemmar som inte kan närvara vid Allergidagen.

ALK har svårt att producera allergen till Alutard och Aquagen tillräckligt för efterfrågan då fler europeiska centra nu använder deras preparat.
Man kommer att prioritera insektsgifterna och styrkor för underhållsdoser. Information om detta hittar du på vår hemsida.

Luftvägsregistret har sitt årsmöte den 29 november på Läkaresällskapet i Stockholm och välkomnar SFFAs medlemmar. Kom med och ta del av registrets resultat och fortsatta möjligheter och utmaningar. Program och anmälan finns på vår hemsida.

SFFAs stora stipendium kommer snart att annonseras på hemsidan.
Mottagare av stipendiet skall vara kliniskt verksam Allergolog eller annan person som bedriver forskning inom astma och allergiområdet. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare.

SFFAs vårmöte och årsmöte sker i Stockholm 2017. Exakt datum är inte spikat, vi försöker att locka dit ledande sjukvårdspolitiker och de är ganska upptagna. Så snart vi vet kommer datum att publiceras, var? – Ja, på hemsidan.

Hösthälsningar!
Ulla Nyström Kronander
Ordförande i SFFA