Soluprick SQ Timotej (Phleum pratense) 10 HEP, tillverkningssats (batch) P0909_SE01 återkallas från marknaden

Anledningen till att produkten dras tillbaka är att flaskorna i den aktuella tillverkningssatsen innehåller fel allergen. Flaskorna innehåller inte allergen från gräspollen (timotej) som märkningen på förpackningen visar, utan allergen från mögel (Alternaria alternata).

Flaskorna levererades från Oriola (grossist) till apotek under perioden 26 juni till 11 augusti 2015. Indragningen gäller enbart tillverkningssats P0909_SE01, vilket innefattar 100 flaskor. Flaskorna i den berörda tillverkningssatsen skall plockas undan och returneras till det apotek därifrån produkten beställdes. Apotek som beställt produkten ifrån grossist kommer även att direkt ta kontakt med kliniker som beställt den aktuella varan enligt gällande indragningsprocedur.

Läkemedelsverket har klassificerat indragningen som klass 2, vilket innebär att användningen av läkemedlet kan orsaka sjukdom eller felbehandling, men är inte livshotande för patient