Stora SFFA-stipendiet 2018

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora
SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige.
Informationen vilka företag förutom SFFA bidrar till stipendiet och hur stor blir 2018 års
stipendiets prissumma uppdateras här på SFFA:s hemsida

Läs mer…