Videoinspelning från satellitmöte typ 2-inflammation 6 oktober 2022

Inspelningarna från 2021 hittar du här.

Daiva Helander: Patientfall astma barn

Bart Lambrecht: An update on mechanisms and underlying immunology

Mahsa Tayefi: Typ 2-inflammation och huden (inkl. patientfall)

Nikos Lazarinis: Patientfall astma vuxen

Pär Stjärne: Nationella guidelines om kronisk rinosinuit med näspolyper

Celeste Porsbjerg: Nordic consensus statement on the systematic assessment and

Inspelningarna från 2021 hittar du här.